Šta je prvo što ti padne na pamet kada se kaže "sigurnost"?
U odgovoru se slobodno se raspišite i nemojte da budete škrti na rečima. :)